فرم دعوت به همکاری آزمایشگاه دی تبریز

نام شما (الزامی)

نام خانوادگی (الزامی)

جنسیت
زنمرد
وضعیت تاهل
مجردمتاهل

سال تولد

وضعیت نظام وظیفه

کدملی

تلفن ثابت

تلفن همراه

آدرس پست الکترونیکی

استان

آخرين مدرك تحصيلي

نام دوره های مهارت گذرانده شده


سوابق کاری

همکاری در قسمت
پذیرشنمونه گیریمنشیپزشک آزمایشگاهخدماتمتصدی
شرایط همکاری
تمام وقتنیمه وقتساعتیشیفتی
ارسال رزومه

حقوق درخواستی

لطفا کد امنیتی زیر را وارد کنید
captcha