دانلود اپلیکیشن

اپلیکیشن ما را دانلود کنید

مراجعین محترم جهت برخورداری از خدمات آزمایشگاه دی می توانید از اپلیکیشن گوشی هوشمند ما بهره بگیرید.

اپ اندروید آزمایشگاه دی
اپ آی او اس آزمایشگاه دی

اپلیکیشن ما را دانلود کنید

مراجعین محترم جهت برخورداری از خدمات آزمایشگاه دی می توانید از اپلیکیشن گوشی هوشمند ما بهره بگیرید.

اپ اندروید آزمایشگاه دی
اپ آی او اس آزمایشگاه دی