صفحه اصلی/دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا

دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در وسایل شخصی
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در بانک ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای استفاده از عابر بانک
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها
نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علائم تب و سرفه
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مراکز خرید و فروشگاه ها
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای مراقبت از خود
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها
نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی
نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام مسافرت

علائم ویروس کرونا راه پیش گیری از کرونا ویروس

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در هنگام مسافرت

نکاتی که در هنگام مسافرت باید رعایت گردد.


1 .به عنوان یک کلیه اصل مسافرت های خود را لغو نمایید.
2 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا مسافرت نکنید.
3 .در صورت داشتن تب ، سرفه و تنگی نفس حتما با پزشک و یا مراکز بهداشتی و یا درمانی تماس گرفته و ایشان را در جریان مسافرت قبلی خود بگذارید.
4 .از تماس مستقیم با افراد دارای تب و سرفه خوداری کنید.
5 .مکررا دستهای خود را با محلول های ضدعفونی کننده یا الکل 70 درصد شستشو دهید.
6 .از لمس چشم و بینی و دهان خود، جداً خودداری کنید.
7 .حتما همراه خود دستمال کاغذی تمیز داشته باشید.
8 .درصورت سرفه و عطسه حتما از دستمال کاغذی استفاده کنید و در یک نایلون پالستیکی و یا محفظه درب دار بیندازید.
9 .اگر ناگهانی سرفه برایتان پیش آمد و دستمال کاغذی دردست نداشتید، بالفاصله آرنج خودتان را تا کنید و در فاصله بین بازو و ساعد دست خود عطسه کنید.
10 .در صورت استفاده از ماسک اطمینان داشته باشید که دهان و بینی شما را بپوشاند.
11 .بالفاصله بعد از هر سرفه ماسک خود را درآورده و در یک پوشش پالستیکی قرار داده و دستان خود را بشویید.
12 .در حین سفر و داشتن عالیم تب و سرفه حتما خدمه هواپیما یا اتوبوس را مطلع کنید.
13 .در طول مسافرت حتما از غذا های پخته استفاده کنید.
14 .در طول مسافرت از تماس نزدیک با حیوانات خوداری کنید.
15 .در حین مسافرت از لمس میله های اتوبوس و صندلی ها چه در اتوبوس و چه در هواپیما خود داری کنید.

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در مهمانی

نکاتی که در مهمانی باید رعایت گردد.

سعی کنید حتی االمکان از رفتن به مهمانی و شرکت در تجمع های گروهی اجتناب نمایید.
1 .سعی نمایید که مراسم ها و برنامه های دید و بازدید خانوادگی از قبل برنامه ریزی شده را با رعایت اصول اخالقی وبا تاکید بر اپیدمی کرونا کنسل نمایید.
2 .سعی نمایید به جای مراجعات حضوری جهت گفتگوهای خانوادگی یا همسایگی و یا دوستانه از تلفن یا شبکه های اجتماعی استفاده نمایید.
3 .در صورت ضرورت جهت حضور در منزل نزدیکان مانند پدر و مادر سعی کنید موارد زیر را رعایت کنید.
4 .از سالمت عمومی اعضای خانواده میزبان و یا افراد مهمان در منزل خودتان مطمئن شوید که حداقل عالیم سرماخوردگی با آنفلونزا نداشته باشند.
5 .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا در مورد رعایت اصول بهداشت فردی توسط اعضای خانواده میزبان و یا مدعو و نیز گندزدایی مکرر محیط خانه مطمئن شوید.
6 .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا از مدعوین بخواهید که بالفاصله بعد از ورود به منزل قبل تماس محیطی، بین فردی و نشستن دست هایشان را با آب و صابون بشویند.
7 .به صورت کامال محترمانه و با تاکید بر اهمیت اپیدمی کرونا اگر مهمان هستید بالفاصله بعد از ورود به منزل میزبان و قبل تماس محیطی و نشستن دست هایتان را با آب و صابون بشویید.
8.در هر دو شرایط باال بعد از در آوردن لباس ها و گذاشتن آنها در جایی جداگانه و به دور از تماس با لباس های دیگر مجددا دست ها شسته شود.

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در وسایل شخصی

نکاتی که باید برای وسایل شخصی رعایت گردد.

1 .گوشی همراه، خود را در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید مگر در شرایط اضطراری
2 .عینک و ساعت مچی خود را در خارج از خانه از جلوی چشم خود بر ندارید و از مچ خودتان خارج نسازید مگر در شرایط اضطراری
3 .چنانچه حلقه و یا انگشتر در دست دارید در هر بار شستن دست با دقت انگشتر را نیز با آب و صابون شستشو دهید.
4 .دسته کلید را صرفا هنگام نیاز زمان رسیدن به درب ورودی منزل و یا محل کار از جیب و یا کیف خود خارج سازید.
5 .در هر بار مراجعت به منزل در ابتدای ورود بالفاصله بعد از شستن دستها تمامی وسایل شخصی مانند
گوشی موبایل، عینک، حلقه و انگشتر، ساعت، کیف و دسته کلید را با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کننده مانند الکل رقیق شده تا 70 %و یا وایتکس رقیق شده تمیز نمایید.
6 .چنانچه در محل کار و یا منزل از وسایلی مانند لپ تاپ، کامپیوترماوس و صفحه کلید و یا تبلت بصورت پرتکرار استفاده می نمایید هر روز آنها را یکبار قبل از استفاده و یکبار بعد از استفاده با یک تکه پنبه آغشته شده به یک ماده ضدعفونی کننده مانند الکل رقیق شده تا 70 %و یا وایتکس رقیق شده تمیز نمایید .
7 .چنانچه کیف پول و یا کیف دستی کیف جای لپ تاپ و یا مدارک همراه خود از منزل خارج می کنید حتی االمکان هیچ جا بر روی زمین و یا سطوحی که بنظرتان در معرض لمس عمومی است قرار ندهید در دست بگیرید و یا در صورت نشستن بر روی پای خود بگذارید.

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری

نکاتی که در تاکسی و اتوبوس های داخل شهری باید رعایت گردد

1 .تا حد امکان از وسایل حمل و نقل عمومی استفاده نکنید.
2 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا از وسائط حمل و نقل عموی استفاده نکنید.
3 .در ساعت های پر تردد از وسایل حمل ونقل عمومی استفاده نکنید.
4 .تا حد امکان از دستکش التکس استفاده کنید.
5 .هرگز صورت خود و بخصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.
6 .فاصله یک متری خود خود را با شهروندان دیگر حتما رعات نمایید.
7 .از تماس دست خود با سطوح پرتماس خوداری نمایید.
8 .در صورت عطسه و سرفه از ماسک و دستمال کاغذی استفاده نمایید.
9 .تا حد امکان از ماسک استفاده کنید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در بانک ها

نکاتی که در مراجعه به بانک باید رعایت گردد.

1 .سعی کنید حتی االمکان به بانک ها مراجعه نکنید و کارهای بانکی را تا حد امکان با اپلیکیشلن نصب
شده بر روی گوشی خودتان انجام دهید تا نیاز به مراجعه حضوری به بانک را به حداقل برسانید.
2 .در صورت نیاز، اگر با قصد مراجعه به بانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.
3 .قبل ورود به بانک کامال هوشیار باشید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و سپس با دست دستکش دار دستگیره درب وروی را برای ورود لمس کنید تا وارد بانک شوید.
4 .با دست دستکش دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه دریافت نوبت نمایید و نوبت خود را دریافت کنید.
5 .در صورت نیاز به در نوبت ایستادن، حتما فاصله حداقل یک و نیم متری را از دیگران رعایت کنید. اگر سالن انتظار خیلی شلوغ نیست بر روی صندلیی بنشینید که دورترین فاصله را از دیگر افراد حاضر داشته باشد.
6 .اگر خیلی شلوغ است سعی کنید بصورت ایستاده در جایی که دورترین فاصله را از دیگران دارید بایستید.
7 .تا حدامکان سعی کنید به اشیا داخل بانک مانند میز و صندلی، پیشخوان، خودکار، استامپ و … دست نزنید مگر در موارد اضطراری. مانند موارد زیر
8 .اگر ناچار شدید از خودکار استفاده کنید حتما با دست دستکش دار خودکار را بردارید و استفاده کنید
اگر دستکش نداشتید با یک دستمال کاغذی خودکار را بردارید و استفاده نمایید
9 .اگر ناچار شدید از استامپ استفاده نمایید حتما بالفاصله اگر محلول ضدعفونی در اطرافتان بود انگشتانتان را ضدعفونی نمایید در غیراینصوت با دستمال کاغذی کامل انگشت خود را پاک کنید و بعد در اولین فرصت و نزدیک ترین مکان اقدام به شتستشوی دست خود با آب و صابون نمایید.
10 .اگر پول نقد دریافت کردید به هیچ وجه ان را مستقیم لمس نکنید. از تحویلدار بانک بخواهید پول را با دستگاه برای شما شمارش نماید و سپس با دست دستکش دار پول را در کیف و یا کیسه همراهتان بگذارید. اگر دستکش همراه تان نبود از دستمال کاغذی برای برداشتن اسکناس ها استفاده نمایید.
11 .در نهایت پس از اتمام کار بانکی و خروج از بانک، دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس با دستگاه قرار گرفته است تماس پیدا نکند.
12 .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحا سربسته بیاندازید.
13 .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید.
14 .در طول حضور در بانک و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید.
15 .بعد از خروج از بانک در اولین فرصت و نزدیک ترین مکان اقدام به شتستشوی دست خود با آب و صابون به مدت 40 ثانیه نمایید.
16 .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.

 

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای استفاده از عابر بانک

نکاتی که بایددر هنگام استفاده از عابربانک رعایت گردد.

1 .حتی االمکان سعی کنید جابجایی های پولی و یا خرید را با اپلیکیشلن نصب شده بر روی گوشی خودتان انجام دهید تا نیاز به استفاده از سیستمهای عابر بانک را به حداقل برسانید.
2 .در صورت نیاز، اگر با قصد برداشتن پول از عابربانک از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش یکبار مصرف به همراه ببرید.
3 .هنگام رسیدن به دستگاه عابربانک با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت عابربانک را آماده سازید.
4 .کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید. و با دست دستکش دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه جهت ورود رمز و مبلغ مدنظر نمایید.
5 .پس از خارج شدن کارت از دستگاه با دست بدون دستکش کارت را در جیب بگذارید و با دست دستکش دار پول را داخل کیف بگذارید. از تماس مستقیم با اسکناس خودداری کنید.
6 .در نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس با دستگاه قرار گرفته است تماس پیدا نکند.
7 .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحا سربسته بیاندازید.
8 .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید.
9 .در صورتیکه ضروری پیش امد که از دستگاه عابر بانک استفاده کنید و دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید و یک دستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید طوریکه انگشتان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدانکند و سپس دستمال کاغذی را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحا سربسته
بیاندازید.
10.در طول استفاده از دستگاه و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در اداره ها

نکاتی که کارکنان ادارات باید رعایت کنند

1 .در صورت داشتن تب و سرفه مطلقا سرکار نروید.
2 .در صورت امکان از دستکش التکس در محیط کار استفاده کنید.
3 .هرگز صورت خود و بخصوص چشم ها، بینی و صورت خود را لمس نکنید.
4 .از مواد ضدعفونی کننده و الکل 70 درصد و بالاتر در محل کار خود استفاده کنید و در اختیار دیگران نیز قرار
دهید.
5 .تمام سطوح پرتماس محل کار را هرروز با الکل 70 درصد ضد عفونی کنید. از جمله: پیشخوان، رومیزی، میز
کار ، تلفنها، کیبورد، تبلت و دستگیرههای درها
6 .تا حد امکان رعایت فاصله 2 متر را با همکاران خود داشته باشید.
7 .تا حد امکان از لمس اشیا و وسایل مشترک خودداری نمایید.
8 ..تا حد امکان از تلفن مشترک استفاده نکنید.
9 .از تهویه مناسب محل کار خود اطمینان داشته باشید.
10 .تا حد امکان بصورت الکترونیک ، تلفنی و بدون مالقات حضوری کار خود را انجام دهید.
11 .از ایجاد شرایط ازدحام در محل کار خود ممانعت بعمل آورید.
12 .در صورت داشتن عطسه و سرفه از ماسک استفاده نمایید.
13 .مکررا وسایل و سطوح محیط کار را با الکل 70 درصد و بالاتر ضد عفونی کنید.
14.مکررا دست های خود را بشویید.
15 .از خوردن صبحانه مشترک خوداری نمایید.
16 .تاحدامکان از لیوان و وسایل شخصی استفاده نمایید.
17 .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.

نکات آموزشی محافظت از دیگران در صورت داشتن علایم تب و سرفه

نکاتی که در صورت داشتن علایم تب و سرفه باید رعایت کنید.

1 .دیگران را از احتمال مواجهه و یا ابتال خود به بیماری کرونا مطلع نمایید.
2 .مطلقا به سر کار نروید.
3 .آرامش خود را حفظ کنید.
4 .حداقل 2 متر فاصله با دیگران را رعایت کنید.
5 .برای محافظت دیگران هیچوقت ماسک را از صورت خود خارج نکنید.
6 .ترجیحا در اطاق جداگانه و با تهویه مناسب اقامت کنید.
7 .کلیه سطوح در تماس را با الکل 70 درصد ضدعفونی نمایید.
8 .از وسایل شخصی و ظروف و قاشق جداگانه استفاده کنید.
9 .از حضورد ر جمع اعضا خانواده و دیگران خوداری کنید.
10 .لباس های خود را جداگانه بشویید. مکررا دست های خود را با الکل 70 درصد ضدعفونی نمایید.
11 .مطلع کردن دیگران نسبت به احتمال ابتال به بیماری خود را ارزش تلقی کنید.
12 .از حوله و وسایل استحمام اختصاصی استفاده کنید. مکررا شیرآالت منزل را شسته و با الکل 70 درصد
ضدعفونی نمایید.
13 .پس از باز و بسته کردن شیر آالت ، شیرآالت منزل را با وایتکس یک لیوان وایتکس و 9 لیوان
آب بشویید.
14 .درصورت داشتن سرفه و یا تب بالفاصله به مرکز درمانی مراجعه کنید .
15 .تعداد دفعات خروج از اتاق را به حداقل برسانید و فقط برای موارد ضروری از اتاق خارج شوید.
16 .اطمینان حاصل کنید که محل هایی که شما و سایر اعضای خانواده به طور مشترک از آنها استفاده می کنید
مانند آشپزخانه و دستشویی تهویه مناسبی داشته باشند.
17 .تا حد امکان خود را مراقبت کنید و یا از فرد دیگری که دارای بیماری های زمینه ای و سالمند نیست کمک
بگیرید.
18 .از افراد دارای بیماری های زمینه ای و سالمند تا حد امکان دور باشید.
19 .محل هایی از اتاق که شما مکرر با انها در تماس هستید باید به طور مکرر شسته و ضدعفونی شود. این
سطوح مختلف مانند میزهای کنار تخت، کناره های تخت و صندلی را باید ابتدا با شوینده های معمول
سطوح را بشویید و سپس با ضدعفونی کننده حاوی وایتکس یک لیوان وایتکس و 9 لیوان آب
بشویید.
20 .تالش برای عدم ابتال اعضا خانواده و همکاران و دیگران را در الویت مراقبت از خود قرار دهید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا در مراکز خرید و فروشگاه ها

نکاتی که در مراجعه به مراکز خرید و فروشگاه ها باید رعایت گردد.

1 .تا پایان خرید دستکش خود را در دست داشته باشید و بالفاصله پس از خارج شدن از فروشگاه در یک
پوشش پالستیکی انداخته و و مجددا استفاده ننمایید.
2 .ازعدم تماس دستهای خود هنگام در آوردن با قسمت های رویی دستکش مطمئن شوید.
3 .به غیر از موارد ضروری وارد مراکز خرید و فروشگاهها نگردید.
4 .در صورت داشتن تب و سرفه حتما از ماسک استفاده کنید.
5 .از بردن کودکان به مراکز خرید جدا خوداری نمایید.
6 .از خرید بستنی و مواد غذایی باز برای کودکان خود در مراکز خرید، امتناع کنید.
7 .در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام خرید دست خود را حداقل 40 ثانیه با آب و صابون بشویید.
8 .از دست زدن به پله برقی در فروشگاهها اکیدا خودداری کنید.
9 .در صورت استفاده از آسانسور در مراکز خرید برای فشار دادن دگمه های آسانسور از دستمال کاغذی
استفاده و سپس بدون تماس دست خود با قسمت در تماس به سطل آشغال بیندازید.
10 .استفاده از وسایل بازی تعبیه شده برای کودکان مطلقا انجام نگیرد.
11 .برای پرداخت وجه، از دریافت کننده وجه بخواهید اجازه دهد خودتان کارت را در دستگاه کارتخوان بکشید
و ایشان نیز خودشان مبلغ و رمز کارت را وارد نماید.
12 .کارت عابر بانکی را که استفاده نمودید در یک دستمال کاغذی بپیچید و سپس در جیبتان بگذارید تا در اولین
فرصت آن را ضدعفونی نمایید و سپس در کیف تان قرار دهید.
13.هرگز به مکان های فروش حیوانات زنده مراجعه ننمایید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس برای مراقبت از خود

نکاتی که برای مراقبت از خود باید رعایت گردد.

1 .تحت هیچ شرایطی و هیچ وقت دست خود را به صورت خود نزنید. چشم، بینی و دهان خود را تحت هیچ
شرایطی لمس نکنید
2 .دست هایتان را به صورت مرتب هر 1 ساعت یکبار با آب و صابون حداقل 20 ثانیه یا ضدعفونی کننده
با الکل 70 درصد بشویید.
3 .به جز مواقع اجبار از خانه بیرون نروید.
4 .از دست دادن و روبوسی با دیگران پرهیز کنید.
5 .فاصله 5.1 متری با دیگران را رعایت کنید. به خصوص افرادی که نشانههای مریضی از جمله سرفه یا تب
دارند
6 .در صورت سرفه یا عطسه کردن، با آرنج خمیده دست خود را خم کنید و آرنج را جلوی دهن بگذارید یا
دستمال کاغذی که سریعا به سطل آشغال بسته میندازید را در مقابل دهن قرار دهید.
7 .در صورت خارج شدن از خانه و عدم دسترسی به مواد شوینده، از محلول ضدعفونی کننده یا الکل 70
درصد برای ضدعفونی مکرر دست ها استفاده کنید.
8 .گوشی همراه خود را در خارج از خانه از جیب خود خارج نکنید. مگر در شرایط اضطراری
9 .تا حد امکان به خانه بستگان و آشنایان نروید.
10 .تا حد امکان از غذاخوری ها برای خود و خانواده غذا تهیه ننمایید.
11 .از صرف غذا در رستوران ها خودداری فرمایید.
12 .همیشه با خود دستکش های یکبار مصرف به همراه داشته باشید.
13 .تا حد امکان از وسایل نقلیه عمومی استفاده نکنید.
14 .از برگزاری جشن تولد و مهمانی خودداری نمایید.
15 .از دست زدن به قسمت داخلی دستمال کاغذی که در آن عطسه یا سرفه کرده اید خودداری کنید.

نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در پمپ بنزین ها

نکاتی که در مراجعه به پمپ بنزین باید رعایت گردد.

1 .تا حد امکان دفعات بنزین، گاز و یا گازوئیل گرفتن خود را کاهش دهید.
2 .در هر بار مراجعه به پمپ بنزین ها و یا ایستگاه های سی ان جی، سعی کنید حداکثر باک خودرو خود را
پرکنید تا دفعات کمتر مجبور به مراجعه برای گرفتن سوخت شوید.
3 .در صورت نیاز، اگر با قصد گرفتن سوخت از منزل خارج شدید حتما با خودتان حداقل یک عدد دستکش
یکبار مصرف به همراه ببرید.
4 .هنگام رسیدن به محل سوخت گیری با هوشیاری کامل عمل کنید و به هیچ چیز دست نزنید. ابتدا در یکی از
دستان دستکش یکبار مصرف را بپوشید و با دست دیگر کارت سوخت را در محل کارت دستگاه قرار دهید.
5 .کارت را با دقت و بدون تماس دست با دستگاه وارد محل کارت خوان دستگاه نمایید. و با دست دستکش
دار اقدام به استفاده از پانل دکمه های دستگاه جهت ورود رمز نمایید.
6 .از تماس مستقیم با دسته نازل در جایگاه سوخت خودداری کنید. با دست دستکش دار دسته نازل را بردارید
و اقدام به سوخت گیری نمایید.
7 .پس از اتمام سوخت گیری، با دست بدون دستکش کارت سوخت را از دستگاه بردارید و در جیب بگذارید .
8 .تا حد امکان کارت را به اپراتور پمپ بنزین مسئول دریافت مبلغ سوخت ندهید و سعی کنید خودتان
شخصا کارت را به دستگاه اخذ وجه سوخت بکشید. سپس از پراتور بخواهید که رمز شما را وارد کند و یا
خودتان با دست دستکش دار رمز کارت خودتان را وارد کنید.
9 .در نهایت دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس
با دستگاه و یا نازل قرار گرفته است تماس پیدا نکند.
10 .بالفاصله دستکش را در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحا سربسته بیاندازید.
11 .از هر دستکش یکبار مصرف فقط یکبار استفاده نمایید.
12.در صورتیکه ضروری پیش امد که به پمپ بنزین بروید و دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید و یک
دستمال کاغذی به دور انگشتان بپیچید طوریکه انگشتان شما با پانل دکمه های دستگاه تماس پیدانکند و
سپس دستمال کاغذی را بالفاصله در اولین سطل زباله نزدیک خودتان ترجیحا سربسته بیاندازید.
13 .دستکش همراه تان نبود حتما دقت کنید برای برداشتن نازل سوخت گیری نیز از یک دستمال کاغذی استفاده
نمایید
14.در طول حضور در پمپ بنزین و بعد از آن به هیچ وجه صورت خودتان را لمس نکنید.
15.در اولین فرصت ممکن بعد از اتمام سوخت گیری دست خود را حداقل 40 ثانیه با آب و صابون بشویید

نکات آموزشی پیشگیری از بیماری کرونا ویروس برای ورود و خروج از منزل

نکاتی که باید برای ورود و خروج از منزل رعایت گردد.

هنگام ورود و خروج از منزل
اقدامات زیر در هنگام بازگشت به خانه بسیار بسیار حیاتی میباشد و باید گام به گام و با دقت رعایت شود:

1 .بعد از ورود به خانه بدون دست زدن به هیچ چیز و بدون برخورد یا نشستن در جایی، مستقیما به دستشویی رفته و دست خود را به طور کامل بشویید. در دستشویی را از قبل باز بگذارید، در صورت باز نبودن در، با دستمال کاغذی درب را بازکنید و سریعا دستمال را به سطل آشغال در بسته بیندازید و بعد از پایان کار، دستگیره دستشویی را ضدعفونی کنید.
2 .تلفن همراه خود، دسته کلید، سوییچ اتومبیل ، کیف پول و دیگر وسایل همراه خود را ابتدا با دستمال
مرطوب آغشته به الکل 70 درصد به طور کامل ضدعفونی کرده و روی دستمال کاغذی خشک دیگری بگذارید. در صورت استفاده از قاب محافظ، قاب محافظ را خارج کرده و هردوی گوشی و قاب محافظ را به طور کامل ضدعفونی کنید
3 .لباسهای بیرون خود را دربیاورید و در مکانی به دور از لباسهای منزل و دیگر وسایل خانه آویزان کنید.
4 .مجدد به دستشویی رفته و دست خود را به طور کامل بشویید.
5 .در این مرحله میتوانید لباس منزل خود را بپوشید.
اکنون محیط خانه شما امن میباشد و به شرط دست نزدن به صورتتان، میتوانید از گوشی همراه خود استفاده کنید.
6 .دست خود را قبل، در حین و بعد از تهیه غذا، قبل از خوردن غذا و بعد از استفاده از توالت بشویید.فراموش نکنید تحت هیچ شرایطی و در هیچ ساعت روز و در هیچ مکانی به صورت خود چشم، بینی و دهان دست نزنید.
7 .تمام سطوح پرتماس خانه و محل کار را هرروز با اسپری تمیزکننده بشویید. از جمله: پیشخوان، رومیزی، میز کار، وسایل حمام و توالت، تلفنها، کیبورد، تبلت و میز کنار تخت، دستگیرههای درها
هنگام خروج از منزل
1 .موارد ذیل را هنگام خروج از منزل کنترل کنید.
آیا الزاما بایستی از خانه خارج شوم؟
آیا محلول الکلی 70 درصد با خودم برداشته ام؟
آیا با خودم دستکش به همراه دارم؟
آیا ماسک در صورت ضرورت به همراه دارم؟
2 .در صورت داشتن نشانه های تب و سرفه ازخانه خارج نشوید.
3 .در صورت داشتن نشانه های تب و سرفه و ضرورت خروج از خانه حتما ماسک بزنید
4 .چندین عدد دستمال کاغذی تمیز و تا شده داشته باشید.
آسانسور
1 .هرگز دکمه آسانسور را با انگشتان و دست خود لمس نکنید.
1 .دکمه های آسانسور آپارتمان روزی چندین بار با با الکل 70 درصد و یا بالاتر یا وایتکس
5 درصد یک لیوان وایتکس و 9 لیوان آب ضدعفونی گردد و دکمه های آسانسور را مستقیما لمس نکنید.
2 .سعی کنید در آسانسور به تعداد زیاد سوار نگردید و فاصله یک متر را رعایت کنید.
3 .اگر طبقات پایینتر هستید که بنظرتان می توانید بدون آسانسور تردد کنید، از آسانسور استفاده نکنید.
4 .اگر محلول ضدعفونی نداشتید می توانید یک بسته دستمال کاغذی در کنار پانل دکمه ها بچسبانید و در کنار آن بر روی کاغذ بنویسید که برای فشاردادن دکمه های اسانسور و نیز باز و بسته کردن در آسانسور از دستمال کاغذی استفاده نماید.
5 .یک سطل زباله درپوش دار نیز در داخل اسانسور بگذارید که پس از استفاده دستمال کاغذی را در ان بیاندازند.
6 .یک نفر مسول باشد که هر روز وجود دستمال کاغذی را کنترل و تخلیه سطل زباله را داوطلبانه به عهده بگیرد.
اتومبیل شخصی
2 .حتی االمکان از دستکش استفاده کرده و پس از پیاده شدن دستکش را طوری از دستتان خارج کنید که هیچ جای بدنتان با قسمت رویی دستکش که در تماس با بیرون بوده است ، تماس پیدا نکند.
3 .هنگام سوار شدن به اتومبیل دستگیره ها را با ا با الکل 70 درصد و یا بالاتر یا وایتکس
5 درصد یک لیوان وایتکس و 9 لیوان آب ضدعفونی کنید.
4 .هنگام سوار شدن به اتومبیل خود فرمان، دنده و ترمز دستی با الکل 70 درصد و یا بالاتر یا وایتکس 5 درصد یک لیوان وایتکس و 9 لیوان آب ضدعفونی گردد.
5 .هنگام سوار شدن به اتومبیل خود آیینه جلو راننده را با با الکل 70 درصد و یا بالاتر یا وایتکس
5 درصد یک لیوان وایتکس و 9 لیوان آب ضدعفونی نمایید.
6 .از عدم آلوده بون محل گذاشتن کیف پول، گوشی و عینک خود اطمینان حاصل نمایید.
7 .سوییچ خودرو خود را پس از حضور درخانه با الکل 70 درصد ضدعفونی کنید.