اخبار سلامتی

  • نکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در وسایل شخصینکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در تاکسی و اتوبوس های داخل شهرینکات آموزشی پیشگیری از کرونا ویروس در بانک هانکات آموزشی [...]

  • آزمایش بارداری خون می تواند با بررسی خون شما برای حضور هورمون حاملگی ، گنادوتروپین کوریونی انسان (hCG) بارداری را تأیید کند. دو نوع آزمایش بارداری خون وجود دارد. یک [...]

  • کمبود ویتامین دی به همراه علائم کمبود ویتامین دی است و عوارض کمبود ویتامین دی به این معنی است که استخوان‌های بدن شما محافظت و حمایت کافی برای رشد و [...]

  • وعده‌های غذایی بیشتر و با حجم کم باعث کاهش کلسترول بد در خون می‌شود. این مطالعات نشان می‌دهد، کسانی که روزانه بین 5 تا 6 وعده غذایی مصرف می‌کنند، نسبت [...]

  • دوچرخه‌تان را آماده کنید و سوارش شوید، یا یک کلاس دوچرخه ثابت را امتحان کنید. دوچرخه سواری، با مفاصل مهربان است، و حتی فردی با بدترین وضعیت بدنی نیز از [...]

  • سنجش سطح هوش کار دشواری است؛ به همین دلیل است که عملکرد یک فرد در مدرسه نمی‌تواند گویای هوش واقعی او باشد. ۷ نشانه‌ی علمی برخورداری از هوش بالا سنجش [...]