مدارک مورد نیاز جهت انجام آزمایش ، آزمایشگاه دی تبریز

  1. هنگام پذیرش نسخه های آزاد همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .
  2. هنگام پذیرش با دفترچه بیمه، عکس دار بودن دفترچه الزامی است .
  3. هنگام پذیرش به درخواست خود شخص به ویژه در آزمایش های تشخیص بارداری، گروه خون، هپاتیت و ایدز همراه داشتن کارت شناسایی الزامی است .
  4. هنگام پذیرش آزمایش های غربالگری و سلامت جنین به همراه داشتن جواب آخرین سونوگرافی الزامی است .